Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

Welkom bij Candle!

Het beste uit de christelijke journalistiek

Welkom op Candle! Je vindt hier altijd de mooiste verhalen uit bijna alle christelijke bladen, meer dan 30 in totaal. Benieuwd? Je mag het nu vrijblijvend en gratis een hele maand proberen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vlinders in je buik

Liefde en seksualiteit als thema in het kerkelijk jongerenwerk

Onder veertien - plussers in onze kerkgemeenschap is verliefdheid en seksualiteit een veelbesproken thema. Voordat de catechisatie begint worden meer dan eens allerlei liefdesperikelen besproken. We horen als leiding ongewild wie op wie is, welke jongens en meisjes willen tong- zoenen en ‘wie hét al gedaan heeft’.


Tieners en seksualiteit:

‘Hoever mag ik gaan?’

Je moet kinderen niet leren wát ze moeten denken, maar hóe ze moeten denken. Dat is het idee achter Vluggertjes, een nieuw boekje over tieners en seks. Schrijvers Ruben Vlot en Ruth Tanghe namen vragen van tieners als uitgangspunt. “Het is hun realiteit – hoe schokkend je de vragen ook vindt.”


Introductie

op James K.A. Smith

Op 27 juni 2016 gaf dr. James K.A. Smith aan de Theologische Universiteit te Kampen de tweede Herman Bavinck Lecture onder de titel: ‘Reforming Public Theology: Neocalvinism and Pluralism’. Deze jaarlijkse publieke lezing is genoemd naar de gereformeerde theoloog en Kamper dogmaticus Herman Bavinck (1854-1921).


Vreugdevolle identiteit

in het aangezicht van God

In dit artikel wil ik de bijbelse analogieën beschrijven in de wijze waarop de identiteit van de mens gevormd wordt in natuurlijke en geestelijke zin. De identiteit van de mens wordt volgens de Bijbel bepaald door het feit dat hij een schepsel van God is.


Moeten slachtoffers deugdzaam zijn?

Over deugdethiek, Jacques Derrida en vergeving

Is een slachtoffer dat niet tot vergeving in staat is een ondeugdelijk persoon? In dit artikel doet Ruben van de Belt een poging om, aan de hand van de deugdethiek en het werk van Jacques Derrida, slachtoffers beter te beschermen in (geo)politieke conflicten. Als we in gesprek gaan over wat in een morele gemeenschap deugdelijk is, kunnen we iets zeggen over wat absoluut onvergeeflijk is, om zo een ruimte te scheppen waarin het slachtoffer zelf een keuze kan maken zonder daarbij gedwongen te worden.


Kliederkerk

in Leimuiden

Voor de grote kerk Sint Jan de Doper in Leimuiden wappert een kleurrijke vlag van de kliederkerk. Op deze zondagmiddag komen kinderen uit Leimuiden en omgeving samen, om op een andere manier het kerk-zijn te beleven. Vandaag staat in het teken van het verhaal van David en Goliat. We hoeven niet lang in de kerkbanken te blijven zitten, want de eerste opdracht is om in een lange rij van groot naar klein te gaan staan. Zo marcheren we naar buiten.


Lokaal samen bidden

is belangrijk!

Vanavond is het zover. Met een groot plichtsgevoel ga ik op weg naar een interkerkelijke gebedsavond. Afgelopen zondag sprak een mevrouw uit de kerk me aan: ‘Kom je komende woensdag naar de gebedsavond om te bidden voor onze stad?’


Lang zullen ze leven, in de gloria!


Het aantal 65-plussers groeit gestaag door en zal volgens de CBS Bevolkingsprognose stijgen tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. We zijn geneigd om daar vooral economisch naar te kijken: ouderen kosten geld. Maar hoe spreekt de Bijbel over ouderen? En hoe is de verhouding tot ouderen in andere culturen? Otto de Bruijne ging op zoek.


De gouden eeuw van Rusland


De Russische schilderkunst weerspiegelt de gang van de samenleving in de richting van de revolutie van 1917. Tegelijk heeft de aandacht van schilders voor het leven van alledag van de negentiende eeuw Ruslands ‘gouden eeuw’ gemaakt.


‘Van mijn vaders dood leerde ik dat een roeping begrensd is’


Dolend door de koude woestijnnacht en reizend op een kompas van vuur en wolken leidde Mozes een miljoenenvolk naar zijn bestemming. Hoe Mozaïsch zijn de leiders van vandaag? Zes metaforen, zes reflecties. Deze aflevering: Gert-Jan Segers.


Trix

in Nederland

In natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden kun je sinds kort het fossiel van een enorme Tyrannosaurus rex bewonderen. Paleontologen van Naturalis hebben ‘Trix’ opgegraven en naar Nederland gehaald. Van alle dino’s is T. rex misschien wel de allerbekendste. Maar wat weet men nu eigenlijk van dit imposante dier?


Rampspoed


Een supercel. Ik had er nog nooit van gehoord. Een ijsstorm met enorme hagelstenen. De supercel volgde op een periode van zware regenval. In Zuidoost-Nederland was het raak en riepen bewoners de politiek op om het gebied tot rampgebied te verklaren. Eerlijk is eerlijk - het leek mij aanvankelijk nogal overdreven. Er was immers alleen materiële schade.


Hoop op God


‘Wij moeten er het beste maar van hopen’ is een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt. In deze uitspraak zit een zekere mate van onzekerheid. Men is toch niet helemaal zeker van een goede afloop. Wat is hoop? Hoe spreekt de Bijbel over hoop en wat zijn de gevolgen voor ons leven?


We worden ouder,

ja – maar wat is ‘oud’?

De demografische revolutie die zich voltrekt in de westerse samenleving is een unicum in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst overheersen de ouderen getalsmatig de jongeren.


‘Een beetje meer trots is gezond’

De frisse kijk van Michelle van Dusseldorp op eigenwaarde

Vijftien jaar geleden vertrok ze uit Nieuw-Zeeland om zich hier te vestigen met haar Nederlandse man. Met haar blik van buitenaf observeerde ze hoe slecht Nederlanders zijn in het benoemen van hun eigen goede eigenschappen. Psycholoog en coach Michelle van Dusseldorp en haar frisse kijk op eigenwaarde.