Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

Welkom bij Candle!

Het beste uit de christelijke journalistiek

Welkom op Candle! Je vindt hier altijd de mooiste verhalen uit bijna alle christelijke bladen, meer dan 30 in totaal. Benieuwd? Je mag het nu vrijblijvend en gratis een hele maand proberen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Het slachtoffer grijpt de macht

en neemt wraak

In de jaren negentig verheugde Hans Boutellier zich nog over de ontdekking van de slachtoffer­moraal. In een tijd waarin alles gerelativeerd werd, was er tenminste één ding waarover we het eens waren: slachtoffers moet je beschermen. Maar nu grijpt het slachtoffer de macht, en maakt zich meester van de wraak. Een verontrustend perspectief.


Vier jaar paus Franciscus

heeft vele vormen

Vier jaar geleden werd Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen, waarbij hij de naam Franciscus aannam. Onlangs vierde hij zijn tachtigste verjaardag, maar rustiger aan gaan doen is voor hem geen optie.


Twijfelzaaiers

heeft vele vormen

Steeds vaker hoor je theologen beweren dat Darwin gelijk had. Deze twijfelzaaiers verkondigen dat God schiep door evolutie, dat de historiën in Genesis als mythes moeten worden gezien. Als allegorieën misschien, maar zeker niet als echt gebeurde geschiedenissen, als waarheid.


Niet zomaar een studentenhuis

Wonen aan de Oudegracht

In Nederland studeren duizenden studenten aan Universiteit en Hogeschool. De kerken vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wereld van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Daarvoor stellen ze studentenpastores vrij om er voor studenten te zijn. Vragen rondom levensbeschouwing en geloof spelen een grote rol in hun werk.


Tussen hoop en honger

De dubbele nood van Malawi

Ouders sturen hun kinderen niet graag met een lege maag naar school. In ‘het vriendelijke hart van Afrika’ – zoals Malawi wel wordt genoemd – moeten ze wel. In de periode van december tot maart is er in veel huishoudens niet genoeg eten om meerdere keren per dag aan tafel te schuiven. Hoe ervaren ouders en kinderen dat?


Vakbond

moet durven loslaten

Cao’s komen steeds moeizamer tot stand. Het lijkt erop dat de onderhandelingsjas te klein is geworden. Is co-creatie het toverwoord voor de toekomst?


Beats met ballen

Interview Capital Kings

De een had leadzanger van een metalband kunnen zijn, de ander professioneel baseballspeler. In plaats daarvan reist het muzikale duo – Cole Walowac en Dylan Housewright – nu als Capital Kings de wereld over. Op 10 juni komen ze langs in Arnhem om het dak van het GelreDome te blazen.


Gebeden

voor elke gelegenheid

Het prachtige geschenk van bidden is dat je het altijd en overal kunt doen. Maar soms zit je om woorden verlegen. Daarom zochten we voor verschillende momenten en gelegenheden gebeden uit. U kunt ze uitknippen, bewaren en vooral bidden!


Op de wijze van

‘De jonge meisjes’

Als jonge dominee zit ik tijdens een van de nascholingsweken in de kapel van Hydepark. Kees Waardenburg opent die week met een meditatie die mij mijn leven lang zal bijblijven. Hij heeft het over het Lutherlied bij uitstek, ‘Een vaste burcht’, en vertelt ons over een ontdekking die hij deed.


Nieuwe kansen

in Het Passion

In de prachtige omgeving van de Achterhoek ligt Het Passion, een time-outvoorziening voor dak- en thuisloze mannen. In een authentieke boerderij, omgeven door weilanden en bomen, krijgen zij vier tot zes weken de tijd om tot rust te komen. Welke kansen krijgen de mannen hier aangeboden?


Christen-zijn

ALS BURGEMEESTER

Ruim negen jaar stond hij aan het hoofd van het gemeentelijke bestuur van Elburg. Biddend besloot hij zijn burgemeesterschap te verruilen om te werken bij een zendingsorganisatie. Hoe uitte Frans de Lange (51) zijn christen-zijn als burgemeester? En waarom is hij tot deze verandering van baan gekomen?


‘Stem met je geweten’

heeft vele vormen

Hoe kunnen christenen hun stem laten horen in de landelijke politiek? De afgelopen weken sprak Katholiek Nieuwsblad daarover met vertegenwoordigers van de christelijke partijen. Tot besluit maakt mgr. Gerard de Korte, bisschoppelijk referent Kerk en samenleving, de balans op. Voor een christelijk geluid zijn niet per se christelijke partijen nodig, stelt hij.


Laat uw licht schijnen,

ook in het stemhokje

Laatst hoorde ik een uitspraak die volgens mij een goed beeld geeft van de politiek. ‘Het gaat niet om voor of tegen, maar over wikken en wegen.’ Politici hebben dan ook veel wijsheid nodig om besluiten te nemen die goed zijn voor het land. Over wat wijs is, verschillen de meningen en daarom zijn er ook zoveel verschillende partijen. De grote vraag is: waar halen ze hun wijsheid vandaan? 


‘Een christelijke stem in de Kamer’

heeft vele vormen

Hoe kan het kleiner wordende christelijke volksdeel zijn stem laten horen in de landelijke politiek? In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen gaat Katholiek Nieuwsblad daarover het gesprek aan met vertegenwoordigers van de christelijke partijen. Deze week: Marijke Heuvelink, de hoogstgeplaatste katholiek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie.


Bisschop Gerard de Korte

Mijn kijk op de reformatie

2017, het jaar waarin zowel protestanten als rooms-katholieken uitgebreid stil zullen staan bij 500 jaar Reformatie. Dat geldt ook voor mij persoonlijk, als bisschop met een sterke oecumenische betrokkenheid.