Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

Welkom bij Candle!

Het beste uit de christelijke journalistiek

Welkom op Candle! Je vindt hier altijd de mooiste verhalen uit bijna alle christelijke bladen, meer dan 30 in totaal. Benieuwd? Je mag het nu vrijblijvend en gratis een hele maand proberen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hoe gaan we om

met ‘nieuwe criminaliteit’?

Door globalisering, de toegenomen mobiliteit, gebruik van internet en nieuwe media zijn landsgrenzen vervaagd en verandert de samenleving ingrijpend. En dat heeft grote gevolgen voor de rechtshandhaving, constateert Jaap Spaans. Analyse van een alarmerende ontwikkeling.


Dichterbij dan je denkt

Seksueel misbruik wordt meestal gepleegd door bekenden

Seksueel misbruik bij minderjarigen wordt in tachtig procent van de gevallen gepleegd door bekenden van het slachtoffer. De ‘grote gevallen’ halen vaak de media. Gevallen die niet in de media worden genoemd, zijn echter minstens zo dramatisch. Zeker als er een familieband is tussen de dader en het slachtoffer. Wilma vertelt haar verhaal. „Ik dacht: ‘Hij is mijn oom, dus misschien mag hij dit wel doen’.”


De huidige staat Israël

in het licht van de profetieën

Wie zich verdiept in de verschillende christelijke visies op de staat Israël komt er al snel achter dat veelal het gedachtegoed van de religieuze zionisten wordt gevolgd. 
In het vorige artikel heeft u al gelezen dat zij het herstel van Israël zien als een geleidelijk proces, dat sinds de oprichting van de staat in 1948 is begonnen. Een bekende profetie die vaak als onderbouwing wordt aangehaald is Ezechiël 37: het dal met de dorre doodbeenderen die tot leven komen. Maar gaat deze profetie werkelijk over de oprichting van de huidige staat Israël? En beloven de profeten een geleidelijk herstel dat in 1948 of bij de opkomst van zionisme begonnen is?


‘Ineens word ik bang’


Al weken staat de afspraak voor een massage in het Christelijk Spiritueel Centrum in mijn agenda. Nu is het zover. Na een drukke werkdag stap ik in de auto op weg naar Hilversum. Ik ben vooral benieuwd. 


Zoeken naar geluk


Een vraag die wij onszelf moeten stellen is deze: Is God voor mij een doel, of is Hij voor mij een middel tot een doel? Ben ik iemand die werkelijk naar God verlangt, Hem wil kennen en Hem wil dienen in voorspoed en in tegenspoed? Of ben ik ten diepste nog op mijzelf gericht, waardoor ik God eigenlijk vooral wil gebruiken voor mijzelf, mijn eigen verlangens en ambities en agenda? Nodig ik Jezus uit om bij mij in de auto te stappen, omdat het wel goed uitkomt en handig en bruikbaar is als Hij met mij meerijdt? Of zit Hij achter het stuur en rijd ik met Hem mee?


‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook!’


Door goede samenwerking krijgen seculiere krachten internationaal van alles voor elkaar. ‘Dat moeten wij christenen ook kunnen’, dacht Henk Jan van Schothorst. Met een Amerikaanse geestverwant richtte hij de Transatlantic Christian Council op. De VN-status als raadgevende organisatie is al binnen.


Pia Dijkstra (D66) over de laatste wil-pil

‘Ik ben zó blij dat u die pil gaat regelen’

Eind mei kondigde D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een wetsvoorstel aan dat een laatste wil-pil mogelijk maakt. Een 80-plusser die een punt achter zijn leven wil zetten, moet je niet tegenhouden, vindt ze. Ze is er niet bang voor dat ouderen zich veroordeeld gaan voelen tot zo'n pil. “Alsof ik zou zeggen: als u het slecht hebt, neemt u de pil maar. Dat vind ik écht een belediging.”


MICRO-BIOLOGIE


Biovisionair en genoomonderzoeker Craig Venter toonde in maart aan dat een cel kan overleven met ‘slechts’ 473 genen. Naar minder kon hij niet gaan, want dan zou deze zogenaamde ‘minimale cel’ zich niet meer kunnen voortplanten en overleven. In de media werd deze vondst voorgesteld alsof het Venter was gelukt om een levende cel te maken. Deed hij dat werkelijk?Zoeken en gevonden zijn

Over ritueel en christelijke identiteit

Het luiden van een klok, het hijsen van een vlag, het zingen van een lied. Vaak gaat het bij een ritueel om een serie handelingselementen.


De reguliere en de biologische boer

‘Een varken is heel netjes’

Wie boer is, kan kiezen: boeren op reguliere (‘gewone’) of biologische wijze. De reguliere boeren zijn dik in de meerderheid, maar de biologische markt groeit. Wat zijn hun afwegingen en speelt hun geloof hierin mee? ,,Overstappen naar biologisch is bijna niet te doen.”


Pokémon Go

is een kans voor evangelisatie

De wereld is een rage rijker: het gratis smartphone-spel Pokémon Go. De hype kent veel positieve punten: spelers komen buiten, bewegen en komen op plekken waar ze anders wellicht nooit zouden komen, waaronder kerken en abdijen. Mediapriester Roderick Vonhögen ziet het spel als een mogelijkheid tot straatevangelisatie.


De potentie

van verzwakt christendom

Als Nederlandse christenen kunnen we ons gemakkelijk vergapen aan de groei van het christendom in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dáár, aan de andere kant van de aardbol, lijkt het allemaal te gebeuren. Dáár groeit de kerk. Dáár gebeuren wonderen en waait de Geest. Maar hier, in ons eigen kikkerland... Als je denkt aan de kerk in eigen land bekruipt je al snel een gevoel van lauwheid en lamlendigheid.


Rituelen

in het gezin

Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en ik zal het mij herinneren. Betrek mij erin en ik zal het begrijpen.’ Dit Chinese spreek woord, dat toegeschreven wordt aan Confucius, een filosoof die rond 550 voor Christus leefde in China, legt in één enkele zin het belang van rituelen uit.


Dromen

en brood op de plank

Overstappen naar een ander vak? Brigitte Brinkel deed het tweemaal. Van directie-secretaresse werd ze kinderredacteur en daarna communicatiemedewerker. Vanaf haar 43e schoolde ze zich om tot leerkracht. Ze volgde haar droom en werkt nu met een klas ‘nieuwkomers’: kinderen die pas in Nederland zijn.


Lijkbezorging


De dood kan eigenlijk als de ultieme spelbreker worden gezien, die we niet anders dan onder protest kunnen accepteren. ‘Memento mori’ betekent ‘gedenk te sterven’. Niet minder belangrijk dan dit, is te bedenken wat er na het overlijden met het lichaam moet gebeuren. Hoe dan ook het menselijk lichaam is na verloop van tijd totaal verdwenen. Waarom zouden we ons er dan druk over moeten maken? Alsof het inderdaad totaal onbelangrijk is, ontbreekt het onderwerp lijkbezorging in veel handboeken over protestants-christelijke ethiek geheel. Toch onderneem ik een poging de of een christelijke ethiek bij lijkbezorging uiteen te zetten. Je beroepen op traditie als argument is niet sterk. Vooral voor kerkelijke leiders lijkt mij bezinning hierop waardevol, omdat allerlei verzoeken omtrent het omgaan met overledenen aan hen gericht kunnen worden.