Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Ideaz

Bekijk alle bladen

Vriendschap is de sleutel

De lessen van een bruggenbouwer

“Psalm 133 zegt dat God zijn zegen gebiedt waar broeders samenwonen. Let op: er staat niet samenkomen. Daar blijft het niet bij – een event op zichzelf verandert niet veel – samenwonen gaat verder. Het gaat om vriendschap. In de Hebreeuwse tekst wordt het woord nederzetten, neerzitten, gebruikt. De broeders en zusters kiezen ervoor om elkaar te zien als vrienden. Zo kunnen we ook naar de kerk kijken. In elke nederzetting (dorp of stad) moeten de broeders en zusters gaan neerzitten om te zeggen: wij zijn vrienden’.”

God heeft maar één Kerk in onze stad

Als God naar een stad kijkt, dan ziet Hij maar één Kerk: alle volgelingen van Jezus samen. Dat geloven ook (bijna?) al die volgelingen. Maar we vinden het in de praktijk vaak bijzonder lastig om dat handen en voeten te geven. Maar stel je voor …

Michael Harvey:

buitenstaanders uitgenodigen om de kerk te proeven

Waarom nodigen christenen niet actiever mensen uit om eens naar een kerkdienst te komen? Die vraag is bijna een obsessie geworden voor de Britse onderzoeker en auteur Michael Harvey. Hij gaf enige jaren geleden zijn succesvolle carrière in de financiële wereld van Londen op om fulltime gehoor te geven aan zijn roeping: de cultuur van kerken veranderen van passief gastvrij-zijn naar actief uitnodigend worden. In zijn boek Meer dan welkom legt hij uit hoe dit doel met behulp van een stappenplan behaald kan worden. In ons land is dit visieboek belangrijk bij de voorbereiding van de Kerkproeverij die in september 2017 landelijk georganiseerd wordt.

Door de ogen van Dorina

heeft vele vormen

Dagelijks voer ik gesprekken met mensen die werkzaam zijn in het christelijk jeugdwerk. Samen zouden ze een kwalitatief onderzoek kunnen vormen. In ieder geval levert het me een helicopterview op en ontdek ik rode draden in de gesprekken. Ik neem je graag mee in een aantal ontwikkelingen die ik zie.


‘Eerst leren, dan pas gaan’ werkt niet

“we zijn een beetje protectionistisch geworden”

Steeds meer realiseert hij zich dat de jongeren die in zijn kerk zitten, de jongeren zijn die nog in de kerk zitten. Er zijn er ook veel die er niet meer zijn, omdat ze geen aansluiting vinden. Het raakt Arie van Oudheusden (62), voorganger van Rafaël Giessenlanden. “Het gaat er niet om dat we jongeren betrekken bij het kerkenwerk, het gaat erom dat we het samen doen.”


Zoeken

naar straks

“Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. De ingezette veranderingen zijn niet meer terug te draaien.” Aan het woord is Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. Op de achterflap van zijn boek 'In het oog van de orkaan' schrijft hij: “Een maatschappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dat is vergelijkbaar met oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm.”


“Beste broeders”

heeft vele vormen

Een jaar of tien was ik en zat op een schaakclub. Het vrouwenquotum is daar nogal laag. En dat niet alleen… Op toernooien ontdekte ik al snel de triomfantelijke blik van mijn tegenstander omdat ik een meisje was. Dé garantie voor winst, zo werd gefluisterd. Wanneer ik koningin van het schaakbord bleek, was de schaamte bij zo’n jongen groot. Soms barstte één zelfs in snikken uit: totale vernedering…


Leer met twee woorden spreken

Geloven in een netwerksamenleving

Christenen doen volop mee in de ‘netwerksamenleving’. Op elk moment dat hen schikt hebben ze contact met christenen uit andere landen om ideeën en ervaringen te delen. Ze lezen preken en luisteren naar TED-ex toespraken van charismatische sprekers van over de hele wereld en al naar gelang hun voorkeuren zoeken ze gelovige ervaringen op New Wine of de Nederland-zingt dag, bij de vierde Musketier of op Opwekking. Kortom ze zoeken, vinden en delen gelovige kennis en ervaringen.


Vaste denkpatronen loslaten

in Popupkerk Arnhem

Er zijn er nu vier in Nederland: Popupkerken. Een ‘popup’ is iets nieuws en experimenteels. Veel stond dan ook niet vast toen Popupkerk Arnhem in maart van start ging, maar een paar elementen wel. Wekelijks is er een ontmoeting waar zingeving centraal staat en waar bezoekers met elkaar brood breken en wijn drinken. Verder is er veel aandacht voor concrete acties om van de wereld een betere plek te maken.


Rijk

heeft vele vormen

Een klein groepje meiden uit de buurt is met elkaar in gesprek. Ik luister wat mee totdat een van hen aan mij vraagt: Bettelies, hoort u bij de rijke of bij de arme mensen?


Missionair debat

over het Koninkrijk

Evangelische en oecumenische visies op zending naderen elkaar steeds meer. Uiteraard blijven verschillen zichtbaar. Niet zelden hebben die te maken met ons verstaan van het Koninkrijk van God. In het hiernavolgende schets ik vijf visies op het Koninkrijk en geef daarbij aan wat de consequenties zijn voor de missionaire strategie.


Tijdlijn van een klooster


Scrollen door de timelines op Facebook, Linkedin, Twitter of Instagram is voor velen van ons een meer dan dagelijkse bezigheid. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 221 keer per dag onze smartphone checken. En vermoedelijk is dat gemiddelde zo hoog, omdat er mensen zijn zoals ik die dat nog vaker doen.


Niks doen voor anderen

en hoge drempels

Cors Visser, godsdienstsocioloog, geeft drie denkduwtjes voor integral mission in de praktijk. Deze duwtjes vormen de aftrap voor een symposium dat MissieNederland, Tear, ForumC en de Pentecostal Council of Churches op 29 september in Utrecht organiseren.


De ethiek

van het getuigen

Laten we het maar eerlijk zeggen: in kerk en zending zijn soms merkwaardige dingen gebeurd. Neem nu de manier waarop de kerk in Europa in de late Middeleeuwen omging met andersdenkenden en andersgelovigen. Dat ging met de harde hand.

De rechtvaardiging daarvoor werd gevonden in een missionair sleutelvers uit het Lucasevangelie: ‘Ga de wegen en paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden’ (Lucas 14:23, NBG).


Kwetsbare leiders

heeft vele vormen

Waarom voel ik me aangetrokken tot mensen die kwetsbaar durven te zijn en verberg ik mijn eigen kwetsbaarheid? Waarom zoek ik als eerste naar de kwetsbaarheid in jou en hoop ik dat je de mijne pas als laatste ziet?