Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Israel en de Bijbel

Bekijk alle bladen

Gastvrijheid

voor Israëlische reizigers

Omri is nog nauwelijks binnen of we zijn al diep in gesprek. Het is duidelijk dat hij graag mensen ontmoet. Meerdere maanden per jaar is hij op pad om christenen te bepalen bij het belang van het tonen van gastvrijheid aan Israëlische toeristen. Hij weet immers uit eigen ervaring dat die gastvrijheid je leven kan veranderen.

Messiaanse Joden

en de Wet op de Terugkeer

Sinds 1948 zijn er bijna drie miljoen Joden uit de diaspora teruggekeerd naar Israël. Dit gebeurt op basis van de Wet op de Terugkeer. We noemen dit alija maken (Hebreeuws: opgaan) naar het heilige land. Het blijkt alleen niet voor iedereen even eenvoudig. We zullen de Wet bespreken aan de hand van een aantal bekende rechtszaken uit Israëls recente geschiedenis.

Een cadeau voor Jeruzalem

“Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda

Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de

herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.

Waarom schaamt Paulus zich niet?

heeft vele vormen

Het is misschien wel een van de meest geciteerde Bijbelteksten in IB Magazine: “Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, een ook voor de Griek” (Rom. 1:16). Maar waarom schrijft Paulus dit eigenlijk?


Een kwestie van leven of dood

Orgaandonatie in het Jodendom

Wie geen keuze laat registreren in het Donorregister, heeft bij overlijden ‘geen bezwaar’ tegen het afstaan van organen en weefsel. Door dit nieuwe wetsvoorstel, dat met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer, worden alle Nederlanders gedwongen om na te denken over leven en dood én leven ná de dood. Maar hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk gedacht over orgaandonatie?


Namen

in de Tenach

Wie de namen in de Bijbel bestudeert, komt niet alleen veel te weten over een bepaalde historische personen, maar ook over waartoe God hen had voorbestemd. ‘Nomen est omen’ – ‘de naam is een voorteken’, pleegden de oude Romeinen te zeggen. De naam die ouders aan hun kind gaven, kwam nooit zomaar uit de lucht vallen. Er was altijd een bepaalde reden voor, ongeacht of ze nu wisten wat de bestemming van het leven van hun kind zou zijn. In deze studie bespreken we enkele betekenissen en achtergronden van Hebreeuwse namen.


Donald Trump,

de messias van Israël?

Niemand die er serieus rekening mee had gehouden. Toch werd de eigenzinnige zakenman Donald Trump in november gekozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Volgens sommige rabbijnen ‘door de wil van God’. Wat betekent dit voor Israël en de Joden?


De Satmars:

‘Israël, een misstap en daad van ongeduld!’

Wie de New Yorkse wijk Williamsburg binnenrijdt, waant zich direct in een andere wereld. In deze volledig op zichzelf staande buurt wonen Joden van de zogenaamde Satmarbeweging. Een extreme, chassidische stroming, die geen enkel contact met de buitenwereld zoekt en een uitgesproken visie op de staat Israël heeft. Wat weten we van hen? Wat geloven ze en hoe staan ze in het leven?


Opnieuw Tempelpriesters in opleiding


Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters. Via de website www.indiegogo.com kan men doneren aan het opleidingscentrum, genaamd ‘Nezer HaKodesh’. De naam betekent ‘Kroon van heiligheid’ en verwijst naar Exodus 29:6.


In discussie met een rabbijn

Psalm 2:12

Bijna 25 jaar in de bediening onder het Joodse volk, heeft de Heere mij door de jaren heen steeds meer geleerd hoe om te gaan met Zijn Woord. Ik ben dankbaar voor de vele leraren die bijgedragen hebben aan mijn geestelijke opvoeding. Maar in zeker opzicht hebben ook degenen die me wilden laten struikelen, hieraan bijgedragen. Ze hebben me er namelijk toe aangezet om met nog meer ijver de Schriften te onderzoeken.


Ik verloor veel

en won alles!

Harry Kramer verloor al zijn vrienden en bezittingen. De grootste ramp van zijn leven blijkt echter de grootste zegen te zijn geworden.


Hij heeft mij vrijgemaakt!


Jesjoea te mogen kennen als Degene Die voor mij de wet heeft vervuld, betekent een enorme vreugde! In Hem mag ik de volle zegen ervaren. In de eerste 32 jaar van mijn leven heb ik veel leugens over Hem gehoord. Totdat ik de waarheid mocht leren kennen. Eerst overtuigde de wet mij van zonde en liet mij zien hoezeer ik tekortschoot. Vervolgens bracht de Heilige Geest mij tot geloof en stelde ik mijn geloof en vertrouwen op Jesjoea haMashiach. Door Zijn volbrachte werk aan het kruis en Zijn zegevierende opstanding, heeft Hij de messiaanse profetieën vervuld.


De gouden menora


Wie wel eens in Israël is geweest, heeft ze ongetwijfeld gezien: de vele menora’s. Dat begint al direct op het vliegveld. Op de emblemen van de douaniers zie je de zevenarmige kandelaar als symbool van de staat Israël. En in de kleine straatjes van Jeruzalem zijn ze ook in alle mogelijke formaten en modellen te koop. Maar het meest bijzondere exemplaar is misschien wel de kandelaar die tegenover de Klaagmuur bij de ingang van de Joodse wijk staat. Deze menora is gemaakt door het Tempel Instituut, een Joodse organisatie die zichzelf als doel heeft gesteld om de tempel te herbouwen.


Met boekentafels

in New York

Begin januari zijn we naar New York vertrokken om ons in te zetten voor de bijbelverspreiding onder het Joodse volk. We werken veel met boekentafels in de verschillende wijken van New York. De ene keer staan we met onze tafel vol Bijbels op een campus en de andere keer gewoon op straat. Hieronder enkele ervaringen.


De huidige staat Israël

in het licht van de profetieën

Wie zich verdiept in de verschillende christelijke visies op de staat Israël komt er al snel achter dat veelal het gedachtegoed van de religieuze zionisten wordt gevolgd. 
In het vorige artikel heeft u al gelezen dat zij het herstel van Israël zien als een geleidelijk proces, dat sinds de oprichting van de staat in 1948 is begonnen. Een bekende profetie die vaak als onderbouwing wordt aangehaald is Ezechiël 37: het dal met de dorre doodbeenderen die tot leven komen. Maar gaat deze profetie werkelijk over de oprichting van de huidige staat Israël? En beloven de profeten een geleidelijk herstel dat in 1948 of bij de opkomst van zionisme begonnen is?