Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Op weg met de ander

Bekijk alle bladen

Oekraïense vader dankbaar

voor kind met handicap

Stafmedewerker Jenneke Wolvers was in november een week in Oekraïne. Zij hield er twee lezingen over seksuele opvoeding van kinderen met een verstandelijke beperking. En kreeg zicht op de veranderingen in de gehandicaptenzorg in dit Oost-Europese land.

Echte aandacht

voor de partner van iemand met autisme

“We willen meer tijd nemen, en aandacht hebben, voor de echtgenoten van mensen met autisme,” zegt Gerda Bastiaan, verpleegkundig specialist bij Therapeutisch Centrum Lelystad. Samen met vereniging Op weg met de ander heeft zij een maatjesproject opgestart voor de partners van mensen met ASS. Op dit moment lopen er drie maatjestrajecten en de resultaten worden in het najaar van 2017 verwacht.

Wonen in het tuinhuis

“Je kan merken dat het een christelijk huis is door de zondag, dan hebben we echt rust en daar worden we ook wel aan gehouden. Ook bidden we iedere dag bij het eten en lezen we uit de Bijbel.” Aafke Heger (47) praat vol enthousiasme over Het Tuinhuis van Philadelphia in Woudenberg, een woonlocatie voor mensen met een geringe beperking. Het Tuinhuis staat op het terrein van het zorgcentrum Groenewoude.

Die ene druppel kan het verschil maken

“Lang hoefde ik niet over de vraag na te denken of ik mee wilde gaan voor een werkbezoek naar Moldavië vanuit Op weg met de ander,” schrijft bestuurslid Rudy Reijersen van Buuren-Gorter in een blog op onze website. “De foto’s alleen al, zorgden ervoor dat ik werd geraakt en de daarbij behorende verhalen versterkte die bewogenheid nog meer. Mensen met een beperking hebben altijd al een speciaal plekje in mijn hart gehad.”

Dankbaar

voor doofheid

Op het eerste gehoor heeft een buitenstaander niet in de gaten dat Gerrit Krooneman (25) op wat restgehoor na helemaal doof is. Rustig formuleert hij de ene volzin na de andere. Hij weet het vooral omdat Gerrit aan het begin van het interview aangaf: rustig praten en één tegelijk. “Ik kan dit wel een paar uur volhouden. Maar dan ben ik ook heel moe. Liplezen kost veel inspanning.”


Kerken moeten oog hebben

voor dove mensen.

Geschat wordt dat vijftig procent van de dove Nederlanders werkloos is. Martin Visser, dovenpastor bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat, vindt dat triest: “Als je als dove bij een bedrijf werkt met horende collega’s, vraagt dat van iedereen een extra inspanning op het gebied van communicatie. Dove mensen zijn net zo slim als horenden, maar puur omdat je doof bent kom je niet aan de bak.” Dove mensen lijken dus op achterstand te staan in de samenleving. Maar hoe zit dat in de kerkelijke gemeenten? Zijn dove mensen welkom in de kerk? Een interview met dominee Martin Visser.


“Houd netwerk dementerende in stand”

heeft vele vormen

Door dagbehandeling kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Dat stellen verpleegkundige Gerlotte Grevengoed en hoofd dagbehandeling Marleen Bot. Bijzonder is dat de dagactiviteiten van dagbehandeling De Valk, van zorgorganisatie Norschoten in Lunteren, een christelijke invulling krijgen.


De twee kanten

van de medaille

16 juni 2006 veranderde bijna alles in het leven van Pieter den Admirant. Hij is 18 jaar als hij als matroos op een binnenvaartschip op het Rijn-Hernekanaal vaart. Pieter en zijn schipper hebben net een lading afgegeven als Pieter het dek schoon gaat maken. “Op het kanaal zijn veel bruggen waar we met het schip maar nét onderdoor kunnen. Als je op het dek staat, moet je echt bukken. Op een bepaald stuk waren er drie bruggen vlak na elkaar. De eerste twee heb ik aan zien komen, de derde niet. Ik was te druk met mijn werk bezig, gewoon onoplettendheid.”