Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Ouderlingenblad

Bekijk alle bladen

Vrouwen in 500 jaar reformatie

De viering van '500 jaar Protestant' staat volop in de belangstelling. Overal in het land zien we activiteiten en initiatieven opborrelen. Wie kijkt op de websites van Refo500 en de PKN ziet, dat er bijna dagelijks iets wordt georganiseerd. Toen ik twee jaar geleden werd aangesteld om '500 jaar Protestant' te gaan trekken, kreeg ik alle kans om plannen voor het reformatiejaar te initiëren. Het stond bij mij meteen als een paal boven water, dat er ruimschoots aandacht moest komen voor al die vrouwen, die sinds de opkomst van de reformatie een belangrijke rol speelden binnen het protestantisme.

De Geest van God

God als Geest

We vieren met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Hoe spreekt de Bijbel over de Geest en welke plek heeft de Geest in ons belijden?


Geest van hierboven…

heeft vele vormen

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.

Wat worden die woorden vaak met een inspirerend enthousiasme gezongen!


Niet zomaar een studentenhuis

Wonen aan de Oudegracht

In Nederland studeren duizenden studenten aan Universiteit en Hogeschool. De kerken vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wereld van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Daarvoor stellen ze studentenpastores vrij om er voor studenten te zijn. Vragen rondom levensbeschouwing en geloof spelen een grote rol in hun werk.


Brood met een boodschap

heeft vele vormen

Bakken hoort bij feestdagen zoals slingers erbij horen. Bij een feest hoort taart. Dat maakt van de feestdag iets bijzonders. Sommige vormen van gebak of brood zijn niet alleen feestelijk, maar vertellen ook op hun eigen wijze een verhaal. Denk bijvoorbeeld aan de palmpaasstok.


Armoede-bestrijding

in en door de kerken

Ruim één op de tien Nederlanders leeft op of onder de armoedegrens. Meer dan 3% leeft al langer dan 4 jaar op dat lage inkomen. Eén op de acht kinderen groeit op in armoede. Het aantal huishoudens met problematische schulden groeit explosief. Het aantal daklozen blijft groeien.


Een brief van de paus

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

18 juni 2015, een belangwekkende gebeurtenis: Paus Franciscus presenteert een nieuwe encycliek, een brief, getiteld ‘Laudato Si’ (‘Geprezen zijt Gij’). Deze encycliek wordt ook wel de groene’, ‘ecologische’ of ‘milieu’-encycliek genoemd.


Als de dood

je leven binnendringt

In Nederland studeren duizenden studenten aan Universiteit en Hogeschool. De kerken vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wereld van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Daarvoor stellen ze studentenpastores vrij om er voor studenten te zijn. Vragen rondom levensbeschouwing en geloof spelen een grote rol in hun werk.


Heel de kerk

is luthers

Lutheranen, in Nederland altijd al een kleine minderheid onder de protestanten, speelden een grote rol bij het opbloeien van de oecumene - natuurlijk steeds met hun eigen accenten in theologie, liturgie en kerkmuziek. Maar hoe kwamen ze eigenlijk in de Protestantse Kerk in Nederland terecht?


Op sporen van Luther

heeft vele vormen

De omwenteling die Luther in Europa te weeg bracht, heeft diepe sporen getrokken in de geschiedenis. Dat geldt natuurlijk het christelijk geloven en de kerken, maar het gaat veel breder de samenleving in. Het beïnvloedde ook de cultuur en de staatsvormen. Zijn optreden luidde niet voor niets een re-formatie in.


Jeugdzorg

en de kerk

Onder de naam Jeugdzorg werken allerlei organisaties samen om vanuit verschillende invalshoeken kinderen met opvoed- of opgroeiproblemen te begeleiden en te helpen. Rond de 22.000 kinderen hebben in 2015 met pleegzorg te maken, de helft daarvan langer dan 2 jaar. Per jaar gaat het in Nederland om ongeveer 9000 nieuwe kinderen.


Zonder weerstand komen

komen we nergens…

De kerkenraad was het verrassend makkelijk eens geworden over ‘kinderen aan het avondmaal’. Het verwachte verzet bleef uit. Tenminste, dat dacht ik. Toen de avondmaalszondag dichterbij kwam, laaide het verzet alsnog op. Er moest toch nog heel wat gepraat worden. Uiteindelijk zijn we er gelukkig wel in een goede sfeer uitgekomen.


Als wegen scheiden


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten.’ Met het verlangen en het vaste voornemen er samen iets moois van te maken, waren ze begonnen. Het was een stralende dag geweest, een prachtig feest. Maar gaandeweg was de glans eraf gegaan; ebde de liefde weg; en begon de trouw te slijten.


Vlinders in je buik

Liefde en seksualiteit als thema in het kerkelijk jongerenwerk

Onder veertien - plussers in onze kerkgemeenschap is verliefdheid en seksualiteit een veelbesproken thema. Voordat de catechisatie begint worden meer dan eens allerlei liefdesperikelen besproken. We horen als leiding ongewild wie op wie is, welke jongens en meisjes willen tong- zoenen en ‘wie hét al gedaan heeft’.


Wat doet studenten pastoraat eigenlijk?


In Nederland studeren duizenden studenten aan Universiteit en Hogeschool. De kerken vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wereld van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Daarvoor stellen zij studentenpastores vrij om er voor studenten te zijn. Vragen rondom levensbeschouwing en geloof spelen een grote rol in hun werk.