Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Profetisch Perspectief

Bekijk alle bladen

Terugkijken in dankbaarheid

Een interview met Jan van Barneveld

Na heel veel jaren van hard werken is voor Jan van Barneveld, redactielid van Profetisch Perspectief, de tijd gekomen om afscheid te nemen. ‘Dat vind ik wel heel moeilijk. Want ik hou zo van dit werk.’


De herbergier

van Bethlehem

De geboortegeschiedenis van de Here Jezus in het evangelie van Mattheüs en Lukas laat ons prachtige taferelen zien: engelen, herders, wijzen of zelfs koningen uit het Oosten en de herberg van Bethlehem waar geen plaats voor Jozef en Maria is.


Leven

in een geseculariseerde samenleving

‘Onze maatschappij is geseculariseerd,’ constateren sociologen neutraal. Christenen reageren hier wisselend op: de een vindt het verschrikkelijk, de ander haalt zijn schouder op. Wat ontbreekt, is de onderlinge geestelijke verbondenheid die nodig is om als kerk overeind te blijven. Want is deze secularisatie ook niet een teken van de eindtijd?


De Islamitische Staat

staat niet op zichzelf

De beweging van radicale jihadisten, zoals de oprichters van de IS, is veel groter dan we denken. Hun krachtigste wapen is hun ideologie. Wat is hun missie en wordt die wel voldoende onderkend door het Westen? Martin Janssen meent van niet.


De onstuitbare islamisering en ontjoodsing van Europa

Migratie is thans hét thema in Europa. De zich richting Europa voltrekkende grote volksverhuizing uit het Midden-Oosten en Afrika wordt door velen terecht als existentieel bedreigend ervaren. Wat men nu aanschouwt wordt door velen ook, ten onrechte, als een uniek fenomeen gezien.

Gouden appels

op zilveren schalen

Kunnen we alles zeggen wat we denken? We mogen dankbaar zijn voor de vrijheid die we in ons land hebben om onverbloemd te kunnen spreken over wat we vinden. Maar er zitten ook donkere kanten aan. Hoever gaat de vrijheid om te zeggen wat je denkt? Is die grenzeloos?

Het gebeurt regelmatig dat ik met plezier naar een programma op de televisie zit te kijken en moet afhaken omdat Gods naam misbruikt wordt. In een vorig artikel heb ik gewezen op het gemak waarmee woorden worden uitgekraamd op Facebook of Twitter.