Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Promise Magazine

Bekijk alle bladen

Wakker liggen van dromen (1)

‘Dromen zijn bedrog’, zegt een volkswijsheid. Veel dromen zijn inderdaad te gek voor woorden. Daarmee sluit de moderne westerse mens met zijn gesloten wereldbeeld en zonder antenne voor het spirituele, dit onderwerp snel af. Toch zijn niet alle dromen pure onzin en verwerking van het verleden. ‘Dromen zijn geen bedrog’, zegt Russ Parker, ‘maar spreken wel een eigen taal. De taal van je angsten en verlangens [dus wensdromen, WJPH], pijn en boosheid. Omgaan met je dromen is omgaan met jezelf’. Hoe kun je van je onderbewuste bewust zijn? Hoe zijn dromen te toetsen? En wat te denken van ontelbare moslims die dromen waardoor ze hun geloof verlaten met allerlei risico’s van dien?

Bodypearcing

Als door een ringetje te halen?

Vrouwen dragen twee oorbellen, mannen niet, of toch wèl: één of ook twee, of neusbellen, of navelringen, nagelpiercing, of implantations of implants, is dat hetzelfde als pocketing?, of stampling, of scarification, of versieren van je tanden, of splitsen van de tong, of een levend corset met een lint erdoor, of opereren van de oren zodat die op puntige elfenoortjes lijken, of het amputeren van je ringvingers, of …

Tatoeage

Rage

Vooral bij warm weer kun je zien, wie zijn of haar huid door tatoeage heeft laten toetakelen. Méér mensen dan alleen stoere zeelui, motorrijders, gevangenen, zwervers en popsterren hebben hun lichaam als schilderdoek laten gebruiken, zo blijkt. Dit gedrag wordt gretig gekopieerd en zodoende komt tatoeage in allerlei sociale milieus voor.


Zien wat God ziet,

kijken met je hart.

Een van de grootste problemen in persoonlijke levens, maar ook in gemeentes, is een gebrek aan geestelijke volwassenheid. Daardoor ontstaan vaak relatieproblemen en zelfs kerkscheuringen. 


Kies dan het leven!

Over orgaan- en weefseltransplantaties

Aan het eind van het boek Deuteronomium, na vele toespraken tot de Israëlieten, bond Mozes hen op het hart om te kiezen voor het leven (30:19: “... het leven en de dood stel ik  u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft...”) 


Vreugdevolle identiteit

in het aangezicht van God

In dit artikel wil ik de bijbelse analogieën beschrijven in de wijze waarop de identiteit van de mens gevormd wordt in natuurlijke en geestelijke zin. De identiteit van de mens wordt volgens de Bijbel bepaald door het feit dat hij een schepsel van God is.


Lijkbezorging


De dood kan eigenlijk als de ultieme spelbreker worden gezien, die we niet anders dan onder protest kunnen accepteren. ‘Memento mori’ betekent ‘gedenk te sterven’. Niet minder belangrijk dan dit, is te bedenken wat er na het overlijden met het lichaam moet gebeuren. Hoe dan ook het menselijk lichaam is na verloop van tijd totaal verdwenen. Waarom zouden we ons er dan druk over moeten maken? Alsof het inderdaad totaal onbelangrijk is, ontbreekt het onderwerp lijkbezorging in veel handboeken over protestants-christelijke ethiek geheel. Toch onderneem ik een poging de of een christelijke ethiek bij lijkbezorging uiteen te zetten. Je beroepen op traditie als argument is niet sterk. Vooral voor kerkelijke leiders lijkt mij bezinning hierop waardevol, omdat allerlei verzoeken omtrent het omgaan met overledenen aan hen gericht kunnen worden.


Zonde tegen de Heilige Geest

Een Bijbels holistische benadering

Iedere christen-hulpverlener zal in zijn werk regelmatig in aanraking komen met confidenten, die denken ‘de zonde tegen de Heilige Geest’ begaan te hebben. In dit artikel wil ik allereerst een analyse maken van de bijbelse betekenis van de onvergeeflijke zonde. Vervolgens wil ik stilstaan bij mogelijke oorzaken waarom christenen denken dat ze in deze zonde leven. De onderliggende problematiek van dit presentatie probleem (1) kan vaak een geestelijke, psychosociale of gedragsmatige oorzaak hebben. Naast een duidelijke bijbelse exegese van het begrip onvergeeflijke zonde, zal zo nodig ook aan eventueel onderliggende oorzaken aandacht geschonken moeten worden.


Kunstmatige Intelligentie,

vloek of zegen?

In 2000 kocht ik een boek van Ray Kurzweil, getiteld: The age of Spiritual Machines. Hij voorspelde daarin dat de computer in 2020 erin zal slagen het menselijk brein, dat ca. 100 miljard cellen bevat, te uploaden. Hij baseert dit op een zogenaamde exponentiële ontwikkeling in de groei van de complexiteit.


Jongeren…

maak ze weerbaar!

De jongere van vandaag heeft het er maar druk mee: al die zaken die zijn aandacht opeisen. Vrienden, nieuwtjes, spelletjes, je kunt er aardig je tijd mee vullen. Maar de jongere houdt zich ook bezig met het managen van zijn zelfbeeld en van de verwachtingen die anderen van hem hebben. En ondertussen wordt van hem ook nog eens verwacht dat hij z’n best doet op school…


Het leugen-mechanisme

van complottheorieën

In de Bijbel wordt vaak gesproken over waarheid en leugen omdat deze twee begrippen uiteindelijk te maken hebben met of leiden tot leven of dood. Heel bekend is dat Jezus van Zichzelf zegt, dat Hij de weg en de waarheid en het leven is (Joh. 14:6). Gods waarheid is de weg tot leven. Het is van belang tot erkentenis der waarheid te komen (1 Tim. 2:4) en de waarheid te leren kennen omdat die vrijmaakt en leven geeft.


Wilt u gezond worden?

De ‘voordelen’ van ziek zijn door een psychosomatische bril en de weg naar genezing.

In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethesda heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: “Wilt u gezond worden?” De zieke man antwoordde: “Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water”. Jezus zei: “Sta op, pak uw mat op en loop”. En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep (Joh. 5:2-8).