Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Sophie

Bekijk alle bladen

Melancholie

neemt de afgrondelijkheid van het bestaan serieus

Awee Prins is een filosoof die zijn leven denkt en zijn denken leeft. Met het boek Uit verveling is hij zelfs op zijn eigen leven gepromoveerd. Het risico is, ook in dit interview over melancholie, dat hij te persoonlijk wordt, te kwetsbaar, terwijl hij niet zijn persoon maar het persoonlijke in ieder mens aan de orde wil stellen. Want iedereen is melancholisch. Melancholie getuigt van de afgrondelijke kant van ons bestaan, die we in onze maatschappij voortdurend ontwijken en verdringen.

Wat is dat, melancholie?

Angst en liefde

verdragen elkaar niet

Angst maakt mensen onmenselijk. Liefde brengt mensen tot bloei. Het is een kwestie van levenskunst om liefde uit te dragen in een angstcultuur, vindt Jan Hoogland.

Ironie bij Reve

Reves 'religiositeit' nader bekeken

Is dat wat verschijnt als Reve’s religiositeit, wellicht in het geheel geen ernstige zaak, maar veeleer een handige verhulling van een bespotting van het geloof? Dat is de wantrouwende vraag van Paul van Tongeren. Zo’n verhulling zou handig zijn, omdat gelovigen haar niet zouden (willen) opmerken en ongelovigen er juist voldoende van kunnen doorzien om in het geheim te kunnen meelachen, zodat twee – op een voor de literatuur onverwacht punt – uiteenlopende groepen fans mee zouden kunnen worden ‘gewonnen’.

iets mis met een ironische levens-houding?

Zo denkt Sören Kierkegaard erover...

In dit artikel laat Pieter Vos met behulp van Søren Kierkegaard het tekort zien van een ironische levenshouding die alles relativeert en niets ernstig neemt. In plaats van ironie te verbinden met relativisme en perspectivisme kunnen we ironie met Kierkegaard zien als deel van een ethisch-religieuze levenshouding die in relatie staat tot een achterliggende ernst.

Is goede veehouderij

duurzame veehouderij?

Duurzaamheid is een lastig begrip, omdat er van alles en nog wat onder deze noemer gebracht kan worden. Als je kijkt naar CO2-uitstoot is de plofkip bijvoorbeeld de meest ‘milieuvriendelijke kip’. Dat is verwarrend en lijkt tegenstrijdig. Daarom toetst Corné Rademaker drie verschillende benaderingen van duurzaamheid.


De paradoxen

van vergeving

Vergeving is een mogelijkheid die, op het moment dat zij zich voordoet, als een onmogelijkheid ervaren wordt. Dat is een paradox. Welke functie heeft wrok bij het ervaren van die onmogelijk­heid? Renée van Riessen verdiept zich in de discussie die Joodse overlevenden van de holocaust met elkaar voerden over vergeving.


Wat doe ik

als ik iemand vergeef?

Is vergeving een gevoel, een emotie, een attitude, een handeling, of de onthouding van een handeling? Vergeef je een bepaalde daad van onrecht die jou is aangedaan eenmalig, of gaat de vergeving van de betreffende daad continu door? Volgens Gert van den Brink is vergeving altijd heilzaam, maar niet zonder oog voor rechtvaardigheid.


Het slachtoffer grijpt de macht

en neemt wraak

In de jaren negentig verheugde Hans Boutellier zich nog over de ontdekking van de slachtoffer­moraal. In een tijd waarin alles gerelativeerd werd, was er tenminste één ding waarover we het eens waren: slachtoffers moet je beschermen. Maar nu grijpt het slachtoffer de macht, en maakt zich meester van de wraak. Een verontrustend perspectief.


De opstand

der horden

De onvrede van de massamens is te wijten aan de elite. Zij heeft haar morele taak om het volk te verheffen verwaarloosd en teveel de eigen belangen nagejaagd, stelt Jan Hoogland.


Where no man has gone before

Utopiedenken in de techniek

De kunst voor ingenieurs is niet om perfecte producten te ontwikkelen, maar producten die op een aanvaardbare manier onvolmaakt zijn, stelt Marc de Vries.


Begrippen berusten op analogieën

Interview met Kars Veling

Kars Veling is logicus, maar dat is niet waarmee hij naam en faam verwierf. Veel meer is hij bekend als voorvechter van de democratische rechtsstaat. Zit dat verschil vast op interesse, zoals Jeroen de Ridder zou zeggen ‒ de een houdt van logica en de ander van democratie? Nee. Bij Kars Veling is het een kwestie van ‘op je weg komen’. Hij heeft ervaren dat zinvolle dingen die dichtbij komen hem vanzelf gaan boeien. Overigens ligt zijn brede werktafel sinds hij met pensioen ging weer vol met uitgaven over logica en filosofie.


Ecce homo


Uit ervaring weet ik dat hij niet al te veel uitnodigingen aanvaardt en daarom leg ik in mijn mail omstandig uit dat het gesprek geen voorbereiding behoeft omdat het in de rubriek Ecce homo puur gaat om de mens achter de denker Henk Geertsema en de denker achter de mens Henk Geertsema. Ik moet deze onbeholpen antropologie natuurlijk direct per mail bekopen.


Geloven

in je geloof

k ben recentelijk tot een onthutsende ontdekking gekomen. Ik werd mij plotseling bewust van een vraag waarop ik het antwoord niet goed weet: geloof ik nu in God en in zijn eniggeboren zoon Jezus Christus, of geloof ik vooral in mijn geloof?


Bouwen Bidden Denken

Filosofische bespiegelingen bij kerkarchitectuur

Een prachtige kerk herinnert ons aan God, de Schepper van schoonheid. Het inzetten op schoonheid is daarom volgens Christian Illies de ideale manier om een spirituele ruimte te creëren.


Met Lego spelen in de kerk

Interview met Kaj ten Voorde over zijn methode ‘Bouwen aan betekenis’

Met Lego kun je alles maken. Vastgelopen kerkenraden kun je er vlot mee trekken en je kunt er Bijbelstudieverenigingen mee verrijken. Dat is de ervaring van Kaj ten Voorde, die trainingen en workshops baseert op de methode van Lego Serious Play. Een kansrijke methode. Niet met woorden alleen, maar aan de hand van beelden communiceren deelnemers met elkaar. Dan ontstaat er altijd iets nieuws.