Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

De hemel in het Nieuwe Testament

Bij een eerste oriëntatie met betrekking tot de hemel in het Nieuwe Testament vallen ons twee dingen op. Ten eerste dat het Griekse woord voor hemel ouranos meer dan 250 keer voorkomt. De hemel krijgt dus hier een niet geringe aandacht.Ten tweede merken we bij het raadplegen van een woordenboek op dat het woord ouranos niet steeds dezelfde zaak aanduidt.

Gave van profetie in de vroeg-christelijke kerk

deel 2

Gave van profetie

in de vroegchristelijke kerk

Het thema profetie houdt de gemoederen in de christelijke gemeente bij tijd en wijle behoorlijk bezig. Dat is begrijpelijk, want volgens Paulus is het een van de belangrijkere gaven. Er zijn echter veel vragen over de wijze waarop deze gave in de tijd van het NT functioneerde. In dit artikel willen we nagaan hoe de eerste kerkvaders na de apostelen met profetie omgingen om te zien of we zo hierop meer zicht krijgen. Zij hebben de apostelen nog gekend en we mogen daarom verwachten dat zij ons iets kunnen leren hoe we een en ander in het NT moeten verstaan.


Kerst en de Heilige Geest

in het Nieuwe Testament

‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer’ (Jes.11:1-2).


Jozef

Een verhaal over mensenhandel

Laten we beginnen met vast te stellen dat Jozef slachtoffer was van mensenhandel. Hij werd gedwongen vervoerd vanuit zijn eigen land naar Egypte. Hij werd in een afhankelijke positie gebracht en moest werken tegen kost en inwoning. Anderen profiteerden van hem maar zelf was hij niet vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Zo werd hij gedwongen te leven in een andere cultuur dan die waarin hij opgroeide. Als semi-nomadische herdersjongen kwam hij terecht in een hoog gestructureerde samenleving.


Betekenis en belang

van het jubeljaar

Paus Franciscus heeft dit jaar tot een ‘heilig jaar’ verklaard. Dan valt ook het woord ‘Jubeljaar’. Liever dan de woorden ‘aalmoes’ en ‘barmhartigheid’ zou ik het sleutelwoord ‘gerechtigheid’ aan dit bijzondere jaar verbinden.


Jezus als vluchteling

en dakloze

‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, … Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.’ (Mat.2:13-14) 


Ziekte door zonden?

Een vraag van de discipelen

Als Jezus met zijn discipelen in de buurt van een blindgeborene komt, vragen ze Hem nieuwsgierig wie verantwoordelijk is voor de blindheid: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ (Joh. 9:2). Ik wil de vraag naar de relatie tussen ziekte en zonden verkennen vanuit het getuigenis van de evangeliën.