Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Woord & Dienst

Bekijk alle bladen

Op de wijze van

‘De jonge meisjes’

Als jonge dominee zit ik tijdens een van de nascholingsweken in de kapel van Hydepark. Kees Waardenburg opent die week met een meditatie die mij mijn leven lang zal bijblijven. Hij heeft het over het Lutherlied bij uitstek, ‘Een vaste burcht’, en vertelt ons over een ontdekking die hij deed.


Bisschop Gerard de Korte

Mijn kijk op de reformatie

2017, het jaar waarin zowel protestanten als rooms-katholieken uitgebreid stil zullen staan bij 500 jaar Reformatie. Dat geldt ook voor mij persoonlijk, als bisschop met een sterke oecumenische betrokkenheid.


De scheuring

van het westerse christendom

Martin Luther was niet de eerste die zich druk maakte over ‘misstanden’ in de oude middeleeuwse kerk. Maar zijn kritiek had ongekende gevolgen.


The Times They Are A-Changin'

heeft de tijd onze preken veranderd?

Binnenkort komen predikanten uit de orthodoxe hoek van de kerk bijeen rond de vraag: wat is er eigenlijk veranderd in onze preken de laatste vijfentwintig jaar? The Times They Are A-Changin’: zijn we als gevolg daarvan anders gaan preken? Een indruk van mijn eigen ervaring.


Hoe kan God

dat gebieden?

Gewelddadige bijbelverhalen kunnen confronterend zijn. Je zou zomaar kunnen denken dat er niet veel verschil is tussen dat geweld en de agressie van radicale gelovigen vandaag de dag. Hoe kunnen we omgaan met die heftige verhalen?


‘In deze opdracht viel alles samen’

heeft vele vormen

Begin september wordt in de eeuwenoude Goudse Sint-Jan een nieuw raam onthuld: het Erasmusglas. Een interview met de kunstenaar, Marc Mulders, over dit project, over inspiratie en kunstenaarschap.


Thuiskomen

in de ouderdom

Ouderdom is niet meer wat het geweest is. Ofschoon oud worden van alle tijden en plaatsen is, worden we tegenwoordig niet alleen ouder maar ook anders oud dan onze ouders en grootouders.


‘Heb de moed om zacht te zijn’


Van terrorismebestrijding naar haar werk bij het Minnehof, centrum voor contemplatieve levenskunst: Diet van Borselen ziet een rode draad door haar leven lopen. Een gesprek over de oorzaken van terreur, leven vanuit mededogen en het verschil tussen Jezus en Boeddha.


We worden ouder,

ja – maar wat is ‘oud’?

De demografische revolutie die zich voltrekt in de westerse samenleving is een unicum in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst overheersen de ouderen getalsmatig de jongeren.


Dominee

op Bonaire

Ratatatatata... Een tikje rebels openen een paar jongeren de shutters voor de raamopeningen van het protestantse kerk'i in Kralendijk en verstoren de rust. De pinnen trekken zij met een ruk uit de kozijnen en de kleine plankjes ratelen omlaag. Dit hebben ze vaker gedaan! Ze zijn thuis in het oude geelgeschilderde kerkje aan het Wilhelminaplein dat op nog geen honderd meter van de Caribische Oceaan ligt. De binnenstromende wind brengt de nodige verkoeling mee voor de eerste bijeenkomst ter voorbereiding op de jeugddienst eind juni. Deze jongeren en ik, wij hebben elkaar inmiddels een paar keer gezien in de zondagse diensten maar het kwam er nog niet van elkaar te spreken.


Geloven als topsport

1 Korintiërs 9:19-27

Niet voor niets noemde Radio 1 de afgelopen zomer 'Sportzomer'. Achtereenvolgens kwamen daar in ruime mate het EK voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen aan bod. Voor sporthaters een bezoeking, voor liefhebbers een genot.


God in de diepte


De Amerikaanse dichter Christian Wiman schreef een boek dat nu al een spirituele klassieker genoemd wordt. Het is een bundel overpeinzingen in een geteisterd leven. Het boek verscheen kort geleden in een vertaling van de hand van Willem Jan Otten: Mijn heldere afgrond.


Jong in mijn kop


Dit liedje hoorde ik in het theater bij een optreden van Stef Bos waarin hij viert dat hij 25 jaar zingt. Zijn teksten hebben vaak een beschouwende, mediterende basis, die een kern raakt. De woorden van dit liedje zijn deel van zijn recente repertoire, zo veel is duidelijk. Een liedje bij het ouder worden…


‘Da’s lachen’

humor in de Bijbel

In de tv-serie ‘Debiteuren en crediteuren’, een persiflage op het kantoorleven, zegt de onnozele Edgar steeds: ‘Da’s lachen’. Vooral als reactie op opmerkelijke verhalen van zijn collega. Zou, zo dacht ik, deze kantoorklerk dat ook opmerken bij het horen van sommige bijbelverhalen? Ik denk van wel.


De kracht

van humor

‘Alain lacht het leven uit’, zei een dierbare vriend eens over mij. Het zal twee maanden na mijn echtscheiding zijn geweest - de moeilijkste periode in mijn leven.